W naszym przedszkolu posiadamy salę gimnastyczną, która została wyposażona w specjalistyczny sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej. Wykorzystywany jest  on do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej i dotykowej, do wspomagania, modyfikowania oraz przywracania funkcji w zaburzeniach integracji sensorycznej. Dotyczy to zaburzeń ruchowych i posturalnych (koordynacji ruchu, koordynacji wzrokowo – ruchowej, obustronnej koordynacji ruchowej, regulacji napięcia mięśniowego, mięśni antygrawitacyjnych/ funkcji okoruchowych), planowania motorycznego, zaburzeń modulacji sensorycznej, rejestracji sensorycznej i różnicowania sensorycznego.
   W sali znajdują się następujące urządzenia: sprzęt podwieszany (platformy, huśtawki, hamaki, liny, mostki) oraz sprzęt stacjonarny: zjeżdżalnia, maglownica, deski rotacyjne, deskorolki, równoważnie, beczka, tunele sensoryczne, suchy basen, ławeczki, drabinki. Sprzęty wspierające terapię: zestaw pomocy do masażu dotykowego, zestaw podstawowych instrumentów muzycznych, urządzenie do odtwarzania muzyki, zestaw przyrządów do stymulacji wzrokowej, węchowej, masażery, pomoce do obciążania nadgarstków, woreczki, półkule sensoryczne, kostki sensoryczne, piłki różnej wielkości, rodzaju, jeździki, koniki,  tablice manipulacyjne, kręgle, dyski sensoryczne, stożek sensoryczny, obręcze, pachołki, laski gimnastyczne, materace, maty fakturowe, klocki piankowe o różnej wielkości, chusty animacyjne, zestawy edukacyjne do zabaw i ćwiczeń ruchowych, itp.
   Ponadto w sali został zamontowany Magiczny Dywan, podłoga interaktywna. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwala – poprzez gry i zabawy ruchowe – rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć się. Uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym uczestnicy przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dziecko podczas zabawy, integruje się w jej tok, za pomocą ruchów rąk lub nóg. Pakiet nakierowany jest na realizację czterech obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego: fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego. W skład pakietu wchodzą interaktywne gry, ćwiczenia  i sytuacje edukacyjne, zawiera również pakiet gier rehabilitacyjnych. Ze względów terapeutycznych, gry zawarte w tym pakiecie mają bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła oraz zmniejszoną liczbę obiektów poruszających się na planszy. Ponadto wszystkie elementy  aktywne są większe, a dynamika gier spowolniona. Dzięki temu gry są bardziej przystępne w odbiorze i stanowią doskonałe narzędzie w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.
    Na sali gimnastycznej są prowadzone zajęcia indywidualne, terapia SI pod kierunkiem terapeuty z uwzględnieniem zaleceń zawartych w programach dla poszczególnych dzieci z deficytami integracji sensorycznej z wykorzystaniem sprzętu terapeutycznego. Również wszystkie dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych pod kierunkiem nauczycieli mają możliwość korzystania ze wszystkich urządzeń, co pozwala na doświadczanie wrażeń sensorycznych, zapewnia stymulację poszczególnych zmysłów i dobrą zabawę.