Podziękowania dla Rodziców Mai, Miłosza i Anhieliny za dekoracje świąteczne, Zosi, Marleny za tkaniny świąteczne - wychowawczynie grupy Pszczółki.