Punkt pobrań materiału do badań w kierunku COVID 19 w Mikołowie