Przypominamy, że Przedszkole nie ubezpiecza Państwa dzieci.

Podjęcie decyzji o ubezpieczeniu dziecka leży po stronie Rodziców